GENATA DATASHEETS LIST

** เพิ่ม Datasheet รุ่นใหม่เข้ามา GNT-P1210ES / GNT-69P31 ** 

GENATA DATASHEETS LIST

วิธีการค้นหาอย่างรวดเร็ว กด Ctrl + F ครับ

แล้วพิมพ์ชื่อรุ่นที่ต้องการคร่าวๆ จะได้รุ่นที่ต้องการ